Navigace

Obsah

Adam
13. 11. 2017 12:47
Hulio
17. 10. 2017 13:32
vfr
15. 10. 2017 10:44
28. 9. 2017 22:35
Super stránky,veľa šťastia!
snoring remedies that work
Adam
26. 9. 2017 13:56
Super stránky, s pozdravem!
depilator laserowy do twarz
utulekstranske@gmail.com
29. 3. 2017 15:26
zpráva KVS: V Pardubicích dne 27.03.2017
Stížnost na nevhodné podmínky chovu hospodářských zvířat ve Žlebských
Chvalovicích
Vážení,
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj (dále „správní orgán“) jako
místně a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržela v době od
28. 2. 2017 do 6. 3. 2017 elektronické stížnosti na chov skotu a koní, ustájených v kravíně ve Žlebských
Chvalovicích. V podnětech, z nichž některé jsou doplněny i fotodokumentací je popsána špatná péče
o zde ustájená zvířata, jejich nedostatečné krmení a napájení.
Na základě těchto podnětů provedl správní orgán dne 2. 3. 2017 kontrolu chovu hospodářských zvířat
na Vámi uvedeném hospodářství. Veterinární inspektoři při této kontrole, v souladu s věcnou působností
správního úřadu, prošetřovali u chovatele dodržování zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) a
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. O těchto zjištěních
byl pořízen protokol o kontrole a fotodokumentace.
Kontrolou chovu hospodářských zvířat na hospodářství reg. č. CZ 53001739 bylo zjištěno porušení
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Chovateli byla Rozhodnutím na místě uložena
opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Dne 13. 3. 2017 provedli inspektoři následnou kontrolu na výše popsaném hospodářství zaměřenou na
splnění těchto opatření. Při této kontrole bylo zjištěno, že opatření nařízená k odstranění nedostatků
zjištěných při kontrole 2. 3. 2017 byla splněna. O kontrole byl sepsán protokol a pořízena fotodokumentace.
2.2
Správní orgán v současné době připravuje pro obec s rozšířenou působností odborné vyjádření a podnět
k projednání správního deliktu. Situace na hospodářství reg. č. CZ 53001739 bude správním orgá-
nem dále sledována a vyhodnocována.
S pozdravem
MVDr. Josef Boháč
ředitel
podepsáno elektronicky
kolemjdoucí
6. 3. 2017 07:26
[/b]Obci asi nevadí reklama v podobě trpících zvířat
utulekstranske@gmail.com
5. 3. 2017 09:06
[url=http://]https://www.facebook.com/groups/chovhs/permalink/1758017180878989/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480616431962492&set=a.166830596674422.36664.100000424470818&type=3&theater

i zde je "reklama" pro obec a chovatele - dostála s se slečnou zvěřinovou
utulekstranske@gmail.com
4. 3. 2017 14:46
Dobrý den pane starosto,
během několika měsíců, jsme na popud několika lidí, udělali kontrolu v chovu pana Dostála, ve Vaší obci.
Bohužel, naše zjíštění je smutné, stejně smutné je, že se děje něco podobného přímo ve Vaší obci, a je to tedy i vizitkou chiodu Vaší obce.
Nevím, jestli už někdo dal podnět k šetření přímo Vám na obce, ale rozhodně šetření už provádí různé instituce , do kterých toto spadá.
Vzhledem k tomu, že mi je jasné, že z rozpočtu obce není možné odebrat zvířata a dát je do náhradní péče, nabízíme Vám spolupráci, při zajištění zvířat a jejich přemístění a umístění do řádné péče.
Od podzimu máme zadokumentováno několik úhynů zvířat, kdy kadávery nebyly dle zákonných lhůt odstraněny.
V době našich posledních návštěv ležel jeden z kadáverů po dobů 3 týdnů ve výběhu, krmiva, která jsme záměrně dali ke stájím, tam ležela nepovšimnuta několik dní jako barel vody..to myslím, vypovídá hodně o způsobu péče.
nedostatek krmení a podobně, volně pobíhající zvířata po obci a okolí a mnoho dalšího.
Je ve Vaší kompetenci vše napravit a nařídit odebrání zvířat z držení pana Dostála a sl. Zvěřinové.
Máme důvodné podezření, že zde dochází k týrání a nedostatečné péči o svěřená zvířata.
Příslušné paragrafy na to samozřejmě jsou.
Po finanční stránce, sjme shcopni z naší strany tuto věc zabezpečit. Vzhledem k tomu, že v době naší návštěvy jste nebyl zastižen, nebot Vaše doba působení na obci bohužel nekorespondovala s naší, nemohli jsme Vás informovat osobně a předat veškeré podklady vté to věci.
Rádi Vám vše zašleme v co nejkratší době.
Kontrola KVS z tohoto týdne již dala opatření p. Dostálui, my si však myslíme, že vyvezení kadáveru a hnoje je nedostatečné opatřenía je třeba zabránit dalším škodám na zdraví zvířat, kdy je asi 8 ks dobytka na  pokraji vysílení a hrozí úhyn.
23. 1. 2017 14:50
Super stránky cool.gif pozdravem

hubnutí tablety

Stránka