Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Žlebské Chvalovice.

Obec Žlebské Chvalovice

Znak a vlajka obce byly obci Žlebské Chvalovice v červnu 2016 uděleny Rozhodnutím č. 49 předsedy Poslanecké sněmovny. Více informací....

Kontaktní údaje

Adresa:
Žlebské Chvalovice 47
53843 Třemošnice

Spojení:
tel: 773 212 492
e-mail: chvalovice@gmail.com

Úřední hodiny:
Úterý 17:30 - 18:30
pracovní schůzky zastupitelstva úterý 18.30 - 20.30

Aktuality

31.12.2017

Rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2018

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.12.2017 byl m.j. schválen rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2018, který byl předtím vyvěšen od 12.12. do 28.12. na úřední desce i na elektronické úřední desce obce. Rozpočet je ke stažení na této webovské stránce v položce Úřad/povinné informace/8.2 schválené rozpočty. Ing. Jiří Matějovič starosta obce

Detail Aktuality

30.12.2017

Svoz odpadů v obci Žlebské Chvalovice v roce 2018

V souladu s Dodatkem č. 1/2018 ke Smlouvě č. 113/02 o nakládání s odpady v obci Žlebské Chvalovice ze dne 28.3.2002, schváleným na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.12.2017, dochází od ledna 2018 k následujícím změnám ve frekvenci svozu odpadů: směsný komunální odpad (SKO) - 1x za 14 dní, a to v sudé týdny. První svoz SKO v roce 2018 bude v pondělí 8. ledna 2018; plasty a papír - 1x za 14 dní; sklo - 1x za dva měsíce. Tyto frekvence svozu budou platit od ledna do května a od října do prosince. Pro letní období budou upraveny dle situace, pravděpodobně SKO, plasty a papír - 1x za týden a sklo - 1x za měsíc. Ing. Jiří Matějovič starosta obce

Detail Aktuality

29.12.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2017

Dne 28. prosince 2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Usnesení z tohoto zasedání je přiloženo. Za OÚ Žlebské Chvalovice Ing. Jiří Matějovič starosta obce

Detail Veřejná zasedání

07.12.2017

Správa CHKO Železné hory - informace o změně v zahájeném správním řízení

Správa CHKO Železné hory nás informovala o změně v zahájeném správním řízení ve věci žádosti SÚS Pardubického kraje o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO ... Jedná se o chemický posyp cest za účelem provádění zimní údržby silnic. Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu. Ing. Jiří Matějovič, starosta obce

Detail Aktuality

23.11.2017

Ukončení provozu biokontejneru před zimou 2017/2018

Provoz kontejneru na biodpad, umístěného na louce pod hřbitovem, bude ukončen dne 30. listopadu 2017. Doporučujeme občanům využít závěrečný letošní týden činnosti biokontejneru k odvozu posledního listí a zeleného odpadu před zimní pauzou. Ing. Jiří Matějovič, starosta obce

Detail Aktuality

21.02.2018

Pasování

Ve středu 21. února pořádá městská knihovna v Obřadní síni města Třemošnice slavnostní pasování žáků druhého ročníku do řádu čtenářů.

Město Třemošnice

21.02.2018

Freestone

Večery pod lampou – Fenomén Queen

Nová talk show Františka Mifka se zajímavými osobnostmi pokračuje setkáním s osobním tajemníkem Freddie Mercuryho – Peterem Freestonem a mladým českým zpěvákem a propagátorem Queen – Milanem Chriss Šatníkem.

Kino Heřmanův Městec

21.02.2018

Cestovatelská beseda

Beseda o Arménie a Gruzii s Mgr. Hanou Kátrovou v zasedací místnosti MěÚ Ronov nad Doubravou.

Město Třemošnice

21.02.2018

Cestovatelská beseda Arménie, Gruzie 21.2.2018

Přednášející Mgr. Hana Kátrová

Město Ronov nad Doubravou

22.02.2018

Uganda

Ugandou (nejen) za horskými gorilami

Živě komentované video ze safari v ugandských národních parcích a z výpravy za přírodním pokladem, kterým je polovina světové populace kriticky ohrožených goril horských. Přednáší RNDr. Petr Rybář.

Kino Heřmanův Městec

Svoz odpadu

Svoz popelnic na směsný odpad - každé pondělí celoročně.
Svoz z kontejnerů na papír - 1x za dva týdny, ve čtvrtek.
Svoz z kontejnerů na plast - 1x týdně ve čtvrtek.
Svoz z kontejnerů na sklo - 1x měsíčně.

Svoz velkoobjemového odpadu jedenkrát ročně - na jaře. Svoz nebezpečného odpadu dvakrát ročně - na jaře a na podzim.

Nejbližší sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů se ve Žlebských Chvalovicích uskuteční v sobotu dne 30. září 2017 od 10.30 do 11 hodin v prostoru pod Obecním úřadem. Informace jsou rovněž v samostatné zprávě uvedené na titulní straně. Podrobnější informace o něm jsou k dispozici ve vitrině u OÚ a na dalších vývěskách v obci.  

Pojízdné prodejny

BENEŠ PEKÁRNA, s.r.o
Štefánikova 55,
284 01 Kutná Hora

pojízdná prodejna čerstvého pečiva, chleba a sladkých koláčků

každé ÚTERÝ a ČTVRTEK
7.00 - 7.10 u autobusové zastávky
7.10 - 7.20 u obecního úřadu
tel: 327 515 200, mobil: 608 333 539

 

VODŇANSKÁ KUŘATA
pojízdná prodejna kuřecího masa
každý LICHÝ ČTVRTEK cca v 15.40 u Hospody U Horálků.

Statistické údaje

ZUJ: 574091
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 359 ha
Počet obyvatel: 126 k 31.12.2016
Z toho v produkt. věku: 53
Průměrný věk: 48