Navigace

Obsah

Dokumentace požární ochrany obce Žlebské Chvalovice

Požární řád Žlebské Chvalovice platný od 12 března 2021.pdf (485.63 kB)

Řád ohlašovny požárů platný od 29.6.2020

Pracovní skupina pro řešení mimořádných událostí a krizových situací platná od 29.6.2020

 

Updatovaný požární řád byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaném formou videokonference dne 12.3.2021.

Ostatní části dokumentace požární ochrany obce, které byly schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2020 zůstávají v platnoti. Tato dokumentace obsahuje, kromě dvou výše uvedených přiložených  dokumentů - Řádu ohlašovny požárů a PS pro MÚ a KS,  i následující dokumenty, které jsou k nahlédnutí na OÚ obce:

Dopravně provozní řád JSDH Žlebské Chvalovice;

Dokument k zabezpečení úkolů PO pro období ohrožení státu, stavu živelní katastrofy, stavu nebezpečí, nouzového stavu válečného stavu a při vyhlášení stanného práva.