Navigace

Obsah

Zpět

Bezhotovostní forma úhrady místních poplatků na účet obce - aktualizace k dubnu 2022.

bankovní spojení: 1141651389/0800

(toto bankovní spojení OÚ je trvale uvedeno jednak v záložce Kontakt na titulní straně a jednak v rámci záložky Úřad v Povinných informacích pod bodem 5)

Poplatek za sběr komunálního odpadu ve výši 600.- Kč a další související informace jsou definovány v obecně závazné vyhlášce č. 3/2021 (text této OZV je uveden v záložce Úřad, ve Vyhláškách a nařízeních obce).

Poplatek ze psů – za jednoho psa ve výši 50.- Kč, za druhého a každého dalšího ve výši 100.- Kč je definován v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 (text této OZV je uveden v záložce Úřad, ve Vyhláškách a nařízeních obce).

K platbě je nutno uvést variabilní symbol platby, který je osmimístný.

- první čtyři čísla VS určují druh poplatku: za odpad - 1345; za psa -1341;

- páté a šesté číslo VS určuje část obce: 01 - Žlebské Chvalovice; 02 – Žlebská Lhotka.

- sedmé a osmé číslo VS určuje popisné číslo nemovitosti daného plátce.

Příklad VS - platba za psa z popisného čísla 5 ve Žlebských Chvalovicích: 13410105

Za OÚ: Ing. Jiří Matějovič, starosta obce

Vyvěšeno: 19. 4. 2022

Datum sejmutí: 20. 4. 2025

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět