Navigace

Obsah

Zprávy

Plánované přerušení dodávky elektřiny v místní části obce Žlebské Chvalovice tj. ve Žlebské Lhotce dne 19.10.2020 od 7.30 - do 15.30 hodin.

V přiloženém oznámení ČEZ Distribuce jsou uvedeny podrobnosti odstávky. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Plánované přerušení dodávky elektřiny v dolní části obce Žlebské Chvalovice (transformátor pod průhonem) dne 19.10.2020 od 7.30 - do 15.30 hodin.

V přiloženém oznámení ČEZ Distribuce jsou uvedeny podrobnosti odstávky. celý text

ostatní | 5. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nález klíčů na silnici mezi Ronovem nad Doubravou a Žlebskými Chvalovicemi

Dne 15.9.2020 byl na OÚ odevzdán svazek klíčů nalezený v pátek dne 11.9.2020 na silnici mezi Ronovem nad Doubravou a Žlebskými Chvalovicemi. Svazek je označen přívěskem s nápisem "Remove before flight". Je uložen na OÚ. celý text

ostatní | 15. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

KORONAVIRUS - informační materiál Pardubického kraje

Informace o hygienických zásadách ochrany před koronavirem jsou v přiloženém letáku. U zde doporučené zásady VČASNÉ NÁVŠTĚVY LÉKAŘE platí navíc pravidlo: předem s ním telefonicky konzultovat. Další aktuální informace jsou na webovské stránce www.pardubickykraj.cz/koronavirus celý text

ostatní | 29. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A MIKULÁŠ

Obec Žlebské Chvalovice srdečně zve děti i rodiče na již tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, spojené s mikulášskou nadílkou pro místní děti, které se bude konat v neděli dne 1.12.2019 od 16 hod. u Obecního úřadu ve Žlebských Chvalovicích. Drobné občerstvení bude zajištěno
celý text

ostatní | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zrušení dnešního turnaje v pétanque

Vzhledem k nepřízni počasí se ruší turnaj v pétanque neboli koulené, plánovaný na dnešní odpoledne. Náhradní termín bude vyhlášen v závislosti na předpovědi počasí. celý text

ostatní | 5. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Turnaj v pétanque (koulené) v sobotu dne 25. května 2019

V sobotu dne 25. května 2019 od 14 hodin se bude u altánu za fotbalovým hřištěm TJ Sokol Žlebské Chvalovice konat turnaj v pétanque neboli koulené. Podrobnosti v přiloženém oznámení. celý text

ostatní | 17. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Maškary ve Žlebských Chvalovicích 2019

V sobotu dne 23. února 2019 prošel obcí Žlebské Chvalovice tradiční průvod maškar. Několik záběrů z této barevné akce je ve fotogalerii. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Příspěvek na vybudování domácí čistírny odpadních vod

Informace občanům Žlebských Chvalovic o změnách v nakládání s odpadními vodami a o možnosti poskytnutí příspěvku na vybudování domácí čistírny odpadních vod celý text

ostatní | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2019

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.12.2018 byl m.j. schválen rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2019, jehož návrh byl předtím vyvěšen od 12.12. do 28.12. na úřední desce i na elektronické úřední desce obce. Rozpočet a další související dokumenty jsou ke stažení na této webovské stránce v položce Úřad/povinné informace/8.2 rozpočet
Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 29. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz odpadů v obci Žlebské Chvalovice v roce 2019


V souladu s Dodatkem č. 1/2019 ke Smlouvě č. 113/02 o nakládání s odpady v obci Žlebské Chvalovice, platí v roce 2019 následující frekvence svozu odpadů:

směsný komunální odpad (SKO) - 1x za 14 dní, a to v sudé týdny;

plasty - 1x za dva týdny. Od začátku června do konce září 1x týdně;

papír - 1x za 14 dní;

sklo - 1x za dva měsíce.

Kontejner na bioodpad, umístěný pod hřbitovem bude průběžně odvážen až do zámrazu.

Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 29. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

K 28.12.2018 aktualizovaný Program rozvoje obce na léta 2015-2023

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.12.2018 byla m.j. schválena aktualizace Programu rozvoje obce Žlebské Chvalovice na léta 2015-2023.
Aktualizovaný dokument je přiložen.
Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 29. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Informace o ukončení stavebních prací v objektu Obecního úřadu Žlebské Chvalovice a stav k 1.11.2017

Stavební práce v objektu OÚ byly v říjnu 2017 úspěšně ukončeny. Výsledek oprav a úprav objektu OÚ si většina občanů naší obce mohla prohlédnout v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. října 2017.
Bohužel, zrovna v době voleb jsem byl hospitalizován. Toto moje onemocnění a následná rekonvalescence byly mj. příčinou, proč jsem se nějakou dobu nemohl věnovat aktualizaci webovských stránek naší obce, za což se omlouvám.
Vybavení úřadu a dokumentace, které byly díky laskavosti p. Jiřího Horálka od května z podstatné části deponovány v sále hostince U Horálků, byly počátkem září přestěhovány zpět do OÚ. Aktuální dokumentace a počítače jsou stále ještě deponovány u mne a u účetní, pí Šindelářové, a postupně se v souladu s prostorovými možnostmi a provozními potřebami přemísťují zpět do OÚ.
Od počátku listopadu 2017 OÚ funguje, zatím sice v provizorních podmínkách, ale funguje. Dokonce i s obnoveným internetovým připojením a se znovuzprovozněným obecním rozhlasem.
Obnovili jsme i úřední hodiny na OÚ - v původních časech, tj. úterky 17.30-18.30 hod. Pracovní schůzky zastupitelstva obce (které se konaly po celou dobu oprav OÚ díky laskavosti p. Jaroslava Kutílka v jeho prostorách) budou na OÚ opět v původních časech, tj. úterky od 18.30 hod.
Plánované opravy místní komunikace před objektem OÚ a terénní úpravy jeho bezprostředního okolí jsme byli nuceni z finančních důvodů přesunout na příští rok.
První oficiální akcí v nově vytvořené zasedací místnosti OÚ bude Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2017 od 18 hod., na které občany naší obce srdečně zvu – viz separátně publikované oznámení .
Ing. Jiří Matějovič, starosta obce
celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace o vydání územního plánu Žlebské Chvalovice

Finální podoba Územního plánu Žlebské Chvalovice byla vydána na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.6.2017.
Následně byla dne 11.7.2017 veřejná vyhláška o jeho vydání vyvěšena na fyzické i elektronické úřední desce obce.
Územní plán Žlebské Chvalovice nabyl účinnosti dne 26.7.2017.
Textová i grafická část plánu je t.č. k nahlédnutí u starosty a po dokončení stavebních prací v objektu Obecního úřadu bude k dispozici na OÚ.
Ing. Jiří Matějovič
Starosta obce celý text

ostatní | 29. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Oslavy 625. výročí první zmínky o obci

Děkujeme všem účastníkům oslav dne 16. července 2016 a zejména těm, kteří se podíleli na jejich přípravě a zabezpečení a svými vystoupeními či sponzorskými dary přispěli k jejich úspěšnému průběhu. celý text

ostatní | 18. 7. 2016 | Autor: Správce Webu