Navigace

Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Žlebské Chvalovice.

Obec Žlebské Chvalovice

Znak a vlajka obce byly obci Žlebské Chvalovice v červnu 2016 uděleny Rozhodnutím č. 49 předsedy Poslanecké sněmovny. Více informací....

Kontaktní údaje

Adresa:
Žlebské Chvalovice 47
53843 Třemošnice

Spojení:
tel: 773 212 492
e-mail: chvalovice@gmail.com

Úřední hodiny:
Úterý 17:30 - 18:30
pracovní schůzky zastupitelstva úterý 18.30 - 20.30

Aktuality

12.06.2017

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce bude dne 30. června 2017

Další veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pátek 30. června 2017 od 18 hodin v hostinci U Horálků. Za OÚ Žlebské Chvalovice Ing. Jiří Matějovič starosta obce

Detail Veřejná zasedání

12.06.2017

Informace o stavu přípravy Územního plánu Žlebské Chvalovice k 10. červnu 2017.

Návrh Územního plánu Žlebské Chvalovice (dále jen "UP"), určený k veřejnému projednání, byl pořizovatelem (MěÚ Chrudim) zveřejněn veřejnou vyhláškou dne 11.4.2017. Tato vyhláška byla mj. od 13. dubna vyvěšena na fyzické úřední desce u Obecního úřadu Žlebské Chvalovice a od 13.dubna do 7. června 2017 rovněž na elektronické úřední desce obce na této webovské stránce. Vlastní návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Chrudim a na Obecním úřadu ve Žlebských Chvalovicích. Dále byl v elektronické verzi k nahlédnutí a ke stažení na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Občan - odbory MěÚ - Odbor úz. plánování a reg. rozvoje - územně plánovací dokumentace - Žlebské Chvalovice). Podrobnější informace o návrhu ÚP byla občanům podána na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.4.2017. Vlastní veřejné projednání návrhu ÚP se konalo dne 31. května v restauraci U Horálků ve Žl. Chvalovicích. Závěrečný termín na případné připomínky byl 7. červen 2017. Po vyhodnocení všech obdržených připomínek bude finální podoba Územního plánu Žlebské Chvalovice vydána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce a po vyvěšení na patnáct dní nabyde účinnosti. Ing. Jiří Matějovič Starosta obce

Detail Aktuality

25.05.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva dne 31.5.2017

Dne 31. května 2017 se v návaznosti na veřejné projednání návrhu Územního plánu Žlebské Chvalovice konalo v hostinci u Horálků veřejné zasedání zastupitelstva obce. Usnesení z tohoto zasedání je přiloženo. Za OÚ Žlebské Chvalovice Ing. Jiří Matějovič, starosta obce

Detail Veřejná zasedání

29.06.2017

Já, padouch 3 (3D)

Já, padouch 3 (3D)

Je dobré být zlý. Padouch Gru a jeho věrní Mimoni se vrací ve třetím pokračování divácky úspěšné rodinné komedie. Animovaný dobrodružný film USA. Český dabing. Prostorová 3D verze filmu.

Kino Heřmanův Městec

30.06.2017

Já, padouch 3 (Přidáváme!

Já, padouch 3 (Přidáváme!)

Je dobré být zlý. Padouch Gru a jeho věrní Mimoni se vrací ve třetím pokračování divácky úspěšné rodinné komedie. Animovaný dobrodružný film USA. Český dabing. Přidané představení.

Kino Heřmanův Městec

30.06.2017

Letnice na Lichnici

Beseda o letnicích a historii evangelíků v Železných horách s kulturním programem - pěvecký sbor Ronováčci zpěváčci, hry a soutěže, výstava ke knize Kačenka Markytánka. Akce je spojená s pozorováním denních a nočních motýlů.

Město Třemošnice

30.06.2017

Já, padouch 3

Já, padouch 3

Je dobré být zlý. Padouch Gru a jeho věrní Mimoni se vrací ve třetím pokračování divácky úspěšné rodinné komedie. Animovaný dobrodružný film USA. Český dabing.

Kino Heřmanův Městec

30.06.2017

Taneční zábava

Prázdninová taneční zábava se skupinou Punc. Pořádá SDH Kněžice.

Město Třemošnice

Svoz odpadu

Svoz popelnic na směsný odpad - každé pondělí celoročně.
Svoz z kontejnerů na papír - 1x za dva týdny, ve čtvrtek.
Svoz z kontejnerů na plast - 1x týdně ve čtvrtek.
Svoz z kontejnerů na sklo - 1x měsíčně.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Nejbližší bude v sobotu 15. dubna 2017, podrobnosti o něm jsou v samostatné zprávě uvedené na titulní straně.

Pojízdné prodejny

BENEŠ PEKÁRNA, s.r.o
Štefánikova 55,
284 01 Kutná Hora

pojízdná prodejna čerstvého pečiva, chleba a sladkých koláčků

každé ÚTERÝ a ČTVRTEK
7.00 - 7.10 u autobusové zastávky
7.10 - 7.20 u obecního úřadu
tel: 327 515 200, mobil: 608 333 539

 

VODŇANSKÁ KUŘATA
pojízdná prodejna kuřecího masa
každý LICHÝ ČTVRTEK cca v 15.40 u Hospody U Horálků.

Statistické údaje

ZUJ: 574091
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 359 ha
Počet obyvatel: 112
Z toho v produkt. věku: 53
Průměrný věk: 57,8